ALV 2021


Gezellige A.L.V., zie bijgaande foto’s. In totaal waren er 40 leden, waaronder het bestuur. Er werden leden voor trouwe dienst lief bedankt, mooie bossen bloemen werden er uitgereikt en er werd uitvoerig nagedacht over de gang van zaken, de voortgang en achteruitgang. De voortgang met de air badminton kan een goed lokkertje zijn om nieuwe leden aan te trekken. De achteruitgang tegenhouden is een ander verhaal. Helaas hebben het afgelopen jaar enkele leden besloten te stoppen met badminton. Bij veel verenigingen is er, mede door toedoen van Corona spraken van een achteruitgang in ledental. Ook wij zullen meer nieuwe initiatieven nodig hebben om weer leden aan te trekken. Als de leden ideeën hebben, hoort het bestuur dat graag.

De gemeentelijke afdeling Hoekse waard Actief (HWA) denkt hierin met de verenigingen mee en organiseert op 20 juli op het recreatieoord een drie daags sportief zomerkamp voor de jeugd, waaraan BSM op dinsdag 20 juli deelneemt. Komen kijken is vrij. Helaas de inschrijving is gesloten.

Bovendien organiseert HWA op initiatief van de provincie Zuid-Holland van september t/m december onder de werknaam “Actief om de Hoek”, activiteiten voor jong en oud waarbij mensen kennis kunnen maken met de sportmogelijkheden bij verenigingen in hun dorp. BSM zal hier ook aan meedoen, wat hopelijk de belangstelling voor de badminton aanwakkert.

Zo heeft H.W.A. gelukkig verschillende potjes op het vuur staan, zie:  https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/home, robin@hoekschewaardactief.nl.

Telefonisch contact: Robin Tiberius Verenigingsadviseur, tel. 0186 – 68 58 02 of met Leo Middelhoek, tel. 06 222 06811. Hou B.S.M. in de lucht, help het bestuur aan ideeën.