Bondscompetitie


Voor de bondscompetitie wordt geïnventariseerd welke spelers en speelsters er bondscompetitie willen spelen. Hierbij worden ook jeugdleden gevraagd alvast deel te nemen aan de seniorcompetitie. De jeugdleden die hiervoor in aanmerking komen zijn de leden welke 17 jaar of ouder zijn of al een dusdanige speelsterkte hebben dat ze hier al eerder aan toe zijn. Dit ter beoordeling aan de TC en trainer(s).

De TC behoudt zich echter het voorrecht jeugdleden niet in te delen in de senioren bondscompetitie indien dit ten kostte gaat van seniorleden. Voor de deelnemende jeugdleden geldt immers dat deze na de seniorcompetitie nog een jeugdcompetitie kunnen spelen. De indeling van de bondscompetitie gebeurt op sterkte van de spelers. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Resultaten Clubkampioenschappen;
  • Resultaten afgelopen competitie;
  • Inzet en opkomst op speel- en trainingsavonden;
  • Vooruitgang tijdens seizoen.

Dit ter beoordeling van trainer en TC. Er wordt naar gestreefd om het aantal spelers(sters) evenredig over de teams te verdelen, tenzij dit door het niveauverschil een niet-ideale situatie oplevert. De inventarisatie voor de bondscompetitie vindt elk jaar plaats in maart, waarna de nieuwe teamindeling rond mei bekend gemaakt wordt. Dit gebeurt na goedkeuring van het bestuur. De indeling wordt bekend gemaakt aan de leden via e-mail en via het prikbord in de sporthal.

Teams in de bondscompetitie
Standen
Wedstrijdoverzicht

Team 1

Team 2

Team 3