Nieuwsbrief


Regelmatig wordt aan alle leden een digitale nieuwsbrief verstuurd met de laatste info, korte verslagen en secretariele mededelingen. Versterking om deze nieuwsbrief op te stellen is welkom!

Meld je bij het bestuur als je interesse hebt hier bij te helpen!